Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Entries
- Families
- Homepage
Father
Yu-Chan Wang
18.5.1929
 
Mother
Yu Kan
27.8.1936
 
Angela Wang
9.2.1969
 
Married to Maximilian v. Zedtwitz 7.8.2004
Children Emily 2.2.2005