Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
neznámý
 
 
Matka
Syagria
um 390
 
Tonantius Ferreolus
405-420
475
Ženatý Papianilla    
Děti Tonantius Ferreolus 440-450 511-517