Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
György Baur
 
 
Matka
Gabriella v. Zedtwitz
 
 
Roza Baur
 
 
Ženatá Gyula Török
Děti Lajos