Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Alexander Hans Georg A. P. v. Zedtwitz
26.8.1948
 

29.09.1979
Matka
Jutta Eva Maria Motyka
23.04.1954
 
Charlotte v. Zedtwitz
22.11.1987
 
Děti Vinzent 11.12.2013
Valentin 27.01.2016