Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Magnus Arved Sebastian H. v. Klinkowström
04.04.1902
25.04.1946

27.03.1935
Matka
Renate Bartels
06.05.1904
 
Detlev Magnus v. Klinkowström
22.07.1942 Allenstein