Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Jiųí Valenta
1951
 
Matka
Margita Poórová
1973
 
Matyá¹ Tomá¹ Valenta
1996