Zedtwitz-Wappen
Personal data
- Členové rodiny
- Seznam rodin
- zpátký ke začatku
Otec
Roman v. Tiesenhausen
1911
 
Matka
Cecilie v. Krockow
1916
1996
Maria v. Tiesenhausen
1944
 
Ženatá Christoph v. Mitzlaff 
Děti Philipp 1975
Georg 1980