Zedtwitz-Wappen
Rodina - Poór
- Seznam rodin
- Členové rodiny
- zpátký ke začatku
Kųestní Narození Zemųel
Jiųí    
Jiųí    
Jozef  1935  1988
Luká¹    
Margita  1973  
Tereza    
Zdena